Kalkfilter

Brava Triton PC
Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet. Använder antingen saltblock eller salttabletter.
#Kalk, Kompakt design, Låg saltförbrukning, Flödesstyrd, Helt utan elektricitet.


Brava Triton S3
Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet. Använder antingen saltblock eller salttabletter.
#Kalk, Kompakt design, Låg saltförbrukning, Flödesstyrd, Helt utan elektricitet.


Brava Triton 300
Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet.
#Kalk, Kompakt design, Låg saltförbrukning, Flödesstyrd, Helt utan elektricitet.