Tillbehör

Membranhydroforen i glasfiber är den mest utvecklade hydroforen. Trots en rad tekniska fördelar är priset betydligt lägre än för en vanlig galvaniserad hydrofor. Inuti tanken finns ett gummimembran som är luftfyllt. 
Vattnet förvaras mellan tanken och membranet vilket medför att membranet inte behöver bära vattnets tyng. 
Glasfibertanken innehåller inte några metalldelar vilket gör tanken särskilt lämplig i aggressiva miljöer. Tack vare sin låga vikt kan även stora tankar monteras av en person. Ytterbehållare i helgjuten polyetylen. Membran PEU Airbag.