Brava Apollon

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Vi hjälper till!
Vid oxidation av järn och mangan ställs krav på bl.a. pH-värde och syretillgång, men även humus samt mängden järn och mangan som kan påverka resultatet.

Fakta

Apollon 1044-40

  • Höjd 1044: 1290 mm
  • Diameter: 260 mm
  • Kapacitet: 15-38lit/min*
  • Backspolningstid: 5-10 min
  • Anslutningar: ¾” DN 20

*Beroende på vattenkvalitet


Apollon 1054-40

  • Höjd 1054: 1560 mm
  • Diameter: 260 mm
  • Kapacitet: 20-38lit/min*
  • Backspolningstid: 5-10 min
  • Anslutningar: ¾” DN 20

*Beroende på vattenkvalitet