Brava Helios

Modell 1035-20, 1044-20, 1054-20

Vilken modell som passar beror på mängden föroreningar i vattnet samt vilket flöde som krävs.

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Vi hjälper till!
Det aktiva kolet förbrukas och behöver bytas ut. Hur ofta beror på hushållets vattenförbrukning samt vattnets kvalitet.

Fakta

Helios 1035-20

 • Höjd: 1180mm
 • Diameter: 260 mm
 • Kapacitet: 18lit/min
 • Backspolningstid: 5-10 min
 • Anslutningar: ¾” DN 20

 

Helios 1044-20

 • Höjd: 1290mm
 • Diameter: 260 mm
 • Kapacitet: 25lit/min
 • Backspolningstid: 5-10 min
 • Anslutningar: ¾” DN 20

 

Helios 1054-20

 • Höjd:                                      1560mm
 • Diameter:                            260mm
 • Kapacitet:                           35lit/min
 • Backspolningstid:          5-10 min
 • Anslutningar:                    ¾” DN 20