Brava Hera

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Backspolning
Föroreningarna fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med vatten. Föroreningarna spolas ut i avloppet. Denna process kallas backspolning. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena backspolar levererar den andra rent vatten. Det betyder att produktionen av rent vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Inga inställningar krävs!
Ditt Bravafilter levereras förinställt baserat på värdena från din vattenanalys. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast backspolar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Fakta

  • Höjd: 1524mm
  • Djup: 1203mm
  • Bredd: 432mm
  • Kapacitet: 30-45lit/min
  • Vattenförbrukning/backspolning: 322lit
  • Anslutningar: ¾” DN 20