Brava Oceanus

Nyhet!
Ett unikt kombinationspaket, kraftfullt och flexibelt!

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolingsvatten.

Regenerering
Föroreningarna fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren. Föroreningarna spolas tillsammans med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra och ladda om filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra rent vatten. Det betyder att produktionen av rent vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året.

Inga inställningar krävs!
Ditt Bravafilter levereras förinställt baserat på värdena från din vattenanalys. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Fakta

  • Höjd: 1041mm
  • Djup: 178-355mm**
  • Bredd:  381-762mm**
  • Salttank stor*: 920x470mm
  • Salttank liten: 1000x300mm
  • Kapacitet: 34lit/min
  • Salt/regenerering: 1,2kg
  • Vattenförbrukning/regenerering: 100-200lit
  • Anslutningar: 3⁄4” DN 20

*Tillval
**Beroende på tubernas placering