Brava Olympus

KOMBIFILTER – Järn -mangan – kalk – svavelväte

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av en inbyggd digitalt tidsstyrd ventil för att säkerhetsställa att rätt backspolningsintervaller sker. Den har två unika funktioner för arr säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter regenerering. Under regenereringen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket förhindrar att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När regenereringen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas direkt ut i avloppet.

Ventilen kombinerar flöde och tid för att få så låg driftkostnad som möjligt.

Regenerering
Föroreningarna (kalk, järn, mangan) fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret och spolas ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. I denna kompakta design är salttanken separerad från filterbehållaren för att undvika korrosionsangrepp på filterbehållaren.

Fakta

  • Höjd: 680 mm
  • Djup: 515 mm
  • Bredd: 378 mm
  • Kapacitet: 37 lit/min
  • Salt/regenerering: 1,3 kg
  • Vattenförbrukning/regenerering: 70 lit
  • Anslutningar: ¾” DN 20
  • Ventil: Inbyggd bypass
  • Regenereringstid: Ca 30 min