Brava osmotic basic

Installation
Filtret installeras under diskbänken på kallvattnet, den separata tappkranen levererar rent vatten utan att den övriga utrustningen behöver ändras. Kräver ingen el.

Unika teknik
BRAVA Osmotic Basic är ett omvänd osmos filter. Det är ett litet prisvärt dricksvattenfilter som passar det mindre hushållet eller fritidshus med sin produktionskapacitet på 41,2liter per dag. Den förtryckta vattentanken lagrar och förser hushållets dricksvatten via en separat kran som monteras på diskbänken. Basic levereras med sedimentfilter, kolfilter samt membran. Den har smidiga snabbkontakter för enkel installation.

Fakta

  • Höjd: 406mm
  • Djup: 330mm
  • Bredd: 127mm
  • Reningskapacitet: 3000TDS
  • Kapacitet: 50lit/dag*
  • Tank: 11lit

*Beroende på vattenkvalitet och tryck.