Brava osmotic funktion

Installation
Filtret installeras under diskbänken på kallvattnet, den separata tappkranen levererar rent vatten utan att den övriga utrustningen behöver ändras. Kräver ingen el. Kan med fördel monteras på ismaskiner eller kylskåp.

Unika funktioner
BRAVA Osmotic Funktion är ett omvänd osmos filter. Den har en unik quick flow tank på 11 liter som ger ett starkt och jämt flöde. Den har det patenterade Everclean membranet med lång livslängd, när det är dags att byta membranet så indikeras det av en purometer på toppen av filtret.

Den levereras komplett med sedimentfilter, kolfilter samt membran. Det finns ytterligare 5 filter att komplettera med för just ditt vatten.
ArsenikGuard-Åtgärdar arsenik i alla allotropiska vattenformer.
MacVoc-Kolblock för lukt och smak (vid ex. sjövattenrening).
VocGuard-Där humusämnen och andra biologiska ämnen kan förekomma.
Virus, bakteriefilter-För åtgärd av virus samt bakterier.
Mineral plus-Tillsätter de salter och mineraler kroppen vill ha.

Rent vatten året runt
Osmotic Funktion har en hög kapacitet och ger ett hälsosamt rent vatten med bra tryck och flöde helt utan el. Den är oerhört driftsäker.

Fakta

  • Höjd: 483mm
  • Djup: 394mm
  • Bredd: 150mm
  • Reningskapacitet: 3000TDS
  • Kapacitet: 195lit/dag*
  • Tank: 11lit

*Beroende på vattenkvalitet och tryck.