Brava osmotic smart

Installation
Filtret installeras under diskbänken på kallvattnet, den separata tappkranen levererar rent vatten utan att den övriga utrustningen behöver ändras. Den medföljande droppskyddsbrickan är till för att stoppa och samtidigt varna med en signal vid ev. vattenläcka. (Kräver el 220V samt avlopp).

Unika funktioner
BRAVA Osmotic Smart är ett omvänd osmos filter som är utrustad med sedimentfilter och aktivt kolfilter. Den har även återmineralisering av vattnet för att reglera pH-värdet samt en UV-lampa för att förhindra bakterietillväxt.

Rent vatten året runt
Trots den blygsamma storleken rymmer den mycket kapacitet och hög säkerhet. Den inbyggda tanken är försedd med ett uv-ljus som tänds var 5:e timme för att förhindra tillväxt av bakterier. Membranet rengör och sköljer sig själv automatiskt var 5:e timme vilket förlänger livslängden med upp till 3-4 år. Den inbyggda TDS-mätaren kontrollerar alltid vattnets reningsgrad och varnar vid fel eller när det är dags att byta ex. membran, uv-lampa eller förfilter. Vattnet är 100% säkert.
Fakta

  • Höjd: 345mm
  • Djup: 420mm
  • Bredd: 280mm
  • Reningskapacitet: 2000TDS
  • Kapacitet: 200lit/dag*
  • Tank: 10lit

*Beroende på vattenkvalitet och tryck.