Brava Pegasus

Gott och säkert vatten direkt från sjön till hela huset.

Installation
BRAVA PEGASUS består av en tredelad reningsanläggning, där sandfilter, kolfilter och UV-ljus levererar ett gott och säkert vatten hela året direkt från din sjö. Anläggningen kräver tillgång till el samt avlopp.

Funktion
Sandfilter monteras direkt efter tryckkärl för reducering av partiklar. Kolfiltret i mitten binder Humus, smak, lukt och färg. Kolet förbrukas och behöver bytas ut beroende på kvalite och vattenförbrukning. Sist monteras ett UV-ljus som reducerar och förhindrar bakterietillväxt vilket resulterar i ett gott och säkert vatten året runt.

Unik teknik
Filtren styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Fakta:

Sandfilter

 • Höjd filter: 1180 mm
 • Diameter filter: 260 mm

Kolfilter

 • Höjd: 1560 mm
 • Diameter filter: 260 mm

UV-ljus

 • Nätaggregat effektbehov: 50W
 • Höjd 150 mm
 • Djup: 70 mm
 • Bredd: 210 mm
 • UV-ljus: 520×100 mm
 • Kapacitet: 38 liter/min
 • Vattentryck: 2-10 bar
 • Anslutningar: 3⁄4” DN 20
 • Vattentemperatur: 2-35°