Brava Titan

pH justerande sedimentfilter – Modell 1054-50

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Skötsel
En del av filtermassan förbrukas och fylls på med jämna mellanrum. När och hur mycket kan lätt kontrolleras av den medföljande pH-mätaren. Det följer även med en ventil så man lätt kan justera in det rätta pH-värdet och på det sättet skydda det övriga ledningsnätet från onödigt mycket kalk. Vid påfyllning av pH-massa lossar man enkelt tanklocket på ovansidan av filtret och fyller på ny filtermassa utan övrig demontering.

Fakta

  • Höjd 1054: 1560 mm
  • Diameter: 260 mm
  • Kapacitet: 25-35 lit/min
  • Backspolningstid: 5-10 min
  • Vattentryck: 1-8 bar
  • Anslutningar: ¾” DN 20
  • Vattentemperatur: Max 40o