Brava Uranus

Installation
Filtret installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten.

Unik teknik
Filtret styrs av Bravas digitalt tidsstyrda ventil som har två unika funktioner för att säkerhetsställa att process och dricksvatten alltid är fritt från föroreningar. Den har en automatisk stängning av utgående ventil samt framspolning efter backspolning. Under backspolningen stängs ventilen för utgående vatten av, vilket gör att orenat vatten inte av misstag kan komma ut i ledningsnätet. När backspolningen är klar låter även ventilen vattnet spolas framåt, detta för att förhindra att den mängd orenat vatten som samlat sig i filtermassan inte hamnar i ledningsnätet utan spolas ut direkt i avloppet.

Regenerering
Föroreningarna fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret och spolas ut i avloppet. Denna process kallas regenerering . Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. I denna kompakta design är salttanken separerad från filterbehållaren för att undvika korrosion på filterbehållaren.

Fakta

  • Höjd: 1100mm
  • Djup: 620mm
  • Bredd: 350mm
  • Kapacitet: 32lit/min
  • Salt/regenerering: 1,5*
  • Backspolningstid: ca 30 min
  • Anslutningar: ¾” DN 20

*Beroende på uranvärdet