FAQ

Varför får man grönt hår?
Vid ett för lågt pH-värde, under 6,5 ungefär, är vattnet försurat. Detta medför risk för skador på rörledningar och hushållsmaskiner samt att höga halter av koppar finns i dricksvattnet. pH-värdet bör ligga mellan 7,0 och 10,5. Grönfärgade utfällningar på sanitetsporslin eller grönt hår är tecken på korrosion i kopparledningar. Vattnet bedöms då som tjänligt med teknisk anmärkning. Vid högt pH-värde, 10,5 eller högre föreligger risk för skador på ögon och slemhinnor. Vattnet bedöms då som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Det luktar ruttna ägg, varför då?
När det luktar ”ruttna ägg är det oftast svavelväte som är boven. Det är egentligen ofarligt, men inte så trevligt. Problemet kan lösas genom att vattnet “luftas” innan det kommer ut ur kranen, förslagsvis genom en hydror utrustad med “avluftare” typ Micronizer.

Vårt vatten är säsongsvis gulbrunt är det farligt att dricka?
Verkar vara Humus, det består av förmultnade djur och växtdelar som sipprar genom sprickor i berggrunden och ner i brunnen. Ganska vanligt om brunnen eller vattentäkten är grund, och nej det är inte farligt. Åtgärdas med Humusfilter.

Vi har fått bakterier i vattnet, vad gör vi?
Ganska ofta så är det E-coli bakterier från läckande avlopp eller gödsel från en närliggade åker som är boven. Man använder med fördel UV-ljus för att döda bakterierna.

Varför pulserar/kommer vattnet stötvis ur kranen?
Antagligen har du fel på din brunnspump eller en felaktig hydropress/hydrofor.

Är det dyrt med vattenfilter?
Det beror nog på vad du relaterar kostnaden till, om du tex. har köpt en ny bil, så förlorar du nog mer i värde på ett år, än vad ett genomsnittligt vattenfilter kostar installerat och klart.

Hur fungerar ROT-avdrag?
För att du ska få skattereduktion för ROT-arbete, t ex för ett rent vatten krävs att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där ROT-arbetet utförs. Skattereduktion för husarbeten, t ex för vattenrening, medges med 30 procent av arbetskostnaden för husarbete, men högst 50 000 kr per person och år.
Du kan läsa mer på skatteverkets hemsida.

Vilka finansierings möjligheter erbjuder ni?
Faktura är nog vanligast, men är ni intresserade av en avbetalningsplan så samarbetar vi med Svea Ekonomi.
Läs mer här.