Järn/Mangan

 

Brava Olympus
Ett litet kraftfullt kombifilter! Som reducerar kalk, järn, mangan och svavelväte* i ett och samma filter!
*Olympus finns även i en plusmodell som reducerar svavelväte.
#Kalk, Järn, Mangan, Svavelväte.

 


 

Brava Poseidon
Detta unika vattenfilter ger en överlägsen total ekonomi och minimal vattenförbrukning. Den 100 % flödestyrda ventilen gör att ni bara förbrukar salt för det vatten ni faktiskt använder. Dubbla tuberna gör att ni alltid har rent vatten. När ett filter backspolar levererar den andra tuben ert renade vatten. 
#Kalk, Järn, Mangan.


 

Brava Zeus
Detta unika vattenfilter ger en överlägsen total ekonomi och minimal vattenförbrukning. Den 100 % flödestyrda ventilen gör att ni bara förbrukar salt för det vatten ni faktiskt använder. Dubbla tuberna gör att ni alltid har rent vatten -När ett filter backspolar levererar den andra tuben ert renade vatten. 
#Kalk, Järn, Mangan, Humus, Uran.Brava Atlas

Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet.
#Kalk, Järn, Mangan, Manganoxid, Järnoxid.

 


 

 

 

 

Brava Oceanus
Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet.
#Kalk, Järn, Mangan, Manganoxid, Järnoxid.


 

Brava Herkules
Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet.
#Kalk, Järn, Mangan, Manganoxid, Järnoxid, uran, humus.


Brava Apollon
Brava Apollon innehåller en skiktad filtermassa som stoppar oxiderat järn och mangandioxid. Filtret rengör sig själv automatiskt genom backspolning ut i avloppet. Kan även kompletteras för att motverka lågt pH-värde och aggressivt vatten, se BRAVA TITAN.
# Manganoxid, Järnoxid

 


Brava Hera
Bravas filter arbetar helt utan elektricitet! Vårt smarta vattenfilter använder energin som finns i vattnet, den arbetar endast på vattentrycket, automatiskt och oavbrutet.
# Manganoxid, Järnoxid