pH-filter

Brava Titan
Brava Titan innehåller en filtermassa där man beroende på vattnets karaktär kan anpassa mängden för att åtgärda lågt pH-värdet tillsammans med järnoxid och mangandioxid.
# Järnoxid och mangandioxid, höjer pH.

 


 

Brava Athena
Brava Athena innehåller en filtermassa där man beroende på vattnets karaktär kan anpassa mängd och typ av filtermassa för att åtgärda lågt pH-värde.
# Höjer pH.