Service

Ett vattenfilter är ofta en ganska stor investering och behöver precis som allt annat servas då och då för att fungera optimalt.

Vi på Aqua Vida Vattenrening rekommenderar att du servar ditt vattenfilter en gång om året.

Vid servicetillfället gör vi även en grovtest av ert råvatten, kontrollerar att vattenfiltret fungerar som det ska och är rätt inställt. Vi rengör, kollar efter slitage och eventuellt läckage.

Vi inspekterar självklart även kringutrustning som tryckkärl, eventuella säkerhetsventiler, tryckmätare och att din pump beter sig som den ska.
Vi servar ditt vattenfilter även om du inte har köpt hos oss. Vi lämnar självklart ett års garanti på utförd service. Du kan också teckna ett förmånligt Serviceavtal, se nedan.

Serviceavtal
Återkommande kunder ska premieras tycker vi, därför har vi satt samman ett serviceavtal som gör att du får en billigare servicekostnad och slipper fundera över anläggningens funktion. Vi kontaktar dig en gång om året, bokar en tid som passar och sköter allt åt dig.