testsida

  Kalk Brava Olympus
Ett litet kraftfullt kombifilter! Som reducerar kalk, järn, mangan och svavelväte* i ett och samma filter!
*Olympus finns även i en plusmodell som reducerar svavelväte.
#Kalk, Järn, Mangan, Svavelväte, Lukt.