Triton S3

Installation
Installeras på inkommande vatten efter tryckkärl. Kräver avlopp för backspolningsvatten. 

Regenerering
Kalken fastnar i filtermassan. När filtermassan blir mättad med kalk rengörs den med saltvatten från saltbehållaren i filtret. Kalken spolas tillsammans med saltvattnet ut i avloppet. Denna process kallas regenerering. Med andra ord, saltet används endast för att rengöra filtermassan. Ditt Bravafilter har dubbla tuber med filtermassa, när den ena regenererar levererar den andra avhärdat mjukt vatten. Det betyder att produktionen av mjukt vatten sker oavbrutet 24 timmar om dygnet alla dagar på året. På tekniskt språk kallas det DPS, Duplex Parallel System. Den tekniken är patenterad.

Inga inställningar krävs!
Ditt Bravafilter levereras förinställt på hårdheten i ditt vatten. Vattenförbrukningen mäts oavbrutet så att filtret endast regenererar när det behövs. Ekonomiskt och effektivt! Om vattenförbrukningen ökar eller minskar behöver man inte ändra några inställningar, det gör filtret själv helt automatiskt.

Fakta

  • Höjd: 485 mm
  • Höjd med hjul: 545 mm
  • Djup: 450 mm
  • Bredd: 220 mm
  • Kapacitet: 50 lit/min
  • Salt/regenerering: 350 gr
  • Saltblock: 2 x4kg
  • Vattenförbrukning/regenerering: 17 lit
  • Anslutningar: ¾” DN 20