Vattenanalys

 

Aqua Vida Vattenrening samarbetar med Eurofins laboratorier och erbjuder nu ackrediterade analyser till reducerat pris.
Ni kan även utan kostnad lämna in ert vatten på vårt lokalkontor eller boka ett kostnadsfritt hembesök där våra en av våra medarbetare kontrollerar vattnet och rekommenderar en lösning.

Vattenanalys egen brunn
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Kommunalt vatten kontrolleras regelbundet, men den som använder sig av en egen vattentäkt får själv ansvara för att detta blir utfört.
Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år.

Med Aqua Vida Vattenrenings hjälp kan du snabbt få en grundlig undersökning av vattenkvaliteten i din brunn. Klicka här för att få närmare information om ett inlämningsställe nära dig.